Visie ProMind

Keuzes maken; dit gebeurt constant in zowel het zaken- als privéleven. Om hiertoe in staat te zijn, heeft elk individu en elke organisatie oplosstrategieën en patronen ontwikkeld. In de meeste gevallen zijn deze strategieën handig en nuttig. Sommigen kunnen op termijn echter averechts gaan werken en leiden tot persoonlijke of interpersoonlijke problemen en spanningen op de werkvloer. Vaak speelt miscommunicatie en misperceptie een grote rol in deze situaties.

ProMind gelooft dat inzicht in deze strategieën en patronen, en het effect hiervan op anderen, nodig is om een verandering in gang te zetten. Door alleen al het verbeteren van de communicatie zijn vaak grote stappen te maken.

Het belang van inzicht

ProMind stimuleert mensen en organisaties om vanuit een natuurlijke ontwikkeling tegenwerkende patronen te doorbreken. Dit begint bij inzicht in het eigen gedrag en de gevolgen hiervan op de omgeving. Met dit inzicht komen mensen dichter bij zichzelf en prikkelen zij hun persoonlijke ontwikkeling. Organisaties doorlopen een soortgelijk proces, want ook daar wordt een beroep gedaan op strategieën en gewoontepatronen.

ProMind leert organisaties en haar management om de benodigde ruimte voor verandering en groei aan hun werknemers te bieden. Alleen zo kunnen mensen beter worden dan ze al zijn.

Werkwijze

ProMind heeft in al haar interventie-, trainings- en coachingstrajecten de focus op inzicht. Dankzij dit inzicht kunnen mensen binnen afzienbare tijd hun problemen zelf aanpakken. In plaats van hen een kunstje aan te leren, reflecteert ProMind samen met hen op het eigen gedrag. Hierdoor (her-)ontdekken mensen hoe ze hun eigen keuzes kunnen maken. Zo wordt hun persoonlijke groei gestimuleerd en zet op de achtergrond een onbewuste, natuurlijke verandering in.

In organisaties leidt dit tot een soepeler en natuurlijker functioneren van teams en het ontsluiten van de aanwezige kennis. Hiermee ontstaan nieuwe kansen voor groei, maar ook voor prettiger en effectiever samenwerken.

Maatwerk en ambulant

ProMind biedt trajecten bij mensen thuis, op kantoor of op locatie aan. Wanneer de trajecten thuis of op het werk plaatsvinden, worden ook bestaande omgevingsfactoren opgepikt. Deze leiden sneller naar de kern van het probleem, waardoor mensen adequaat inzicht in zichzelf krijgen. Deze ambulante werkwijze zorgt ervoor dat we snel tot een effectieve oplossing komen. De vorm en de duur van het traject stemmen we uiteraard volledig af op behoeftes die spelen. Ditzelfde geldt voor organisaties. Door een verbeterd inzicht in de onderlinge en onderliggende processen ontstaat ruimte voor verandering en optimalisatie van processen en samenwerking.

Omdat geen enkel mens en geen enkele organisatie hetzelfde is bieden wij geen trainingen en interventies van de plank. Elk traject wordt in nauw overleg met de opdrachtgever vastgesteld en bevat precies wat nodig is om een zo goed mogelijk effect te bewerkstelligen.