Werkwijze voor werknemers

Wij zorgen voor een traject op maat, want geen enkel persoon is hetzelfde!

Onze aanpak

Persoonlijk en op maat


Het Burn-out traject heeft als doel om de zelf waargenomen en ware persoonlijkheid van werknemers samen te brengen. Als gevolg ervaren zij dat er na het traject een last van hun schouders valt en kunnen zij zich met vernieuwde motivatie op hun werk richten. Om tot dit resultaat te komen, wordt het Burn-out traject afgestemd op de specifieke situatie van werknemers.

Wij passen de behandeling toe die nodig is om werknemers binnen een paar weken grotendeels of volledig weer aan de slag te krijgen. Gemiddeld duurt het Burn-out traject zes tot acht weken. Na constatering van de burn-out en de intake worden werknemers zo snel mogelijk weer naar hun werk gestuurd, omdat thuiszitten een spoedig herstel afremt.

Het traject kan bij de werknemer thuis, op het bedrijf of bij ons op kantoor plaatsvinden; dit is helemaal afhankelijk van wat werknemers nodig hebben. Het is de ervaring dat het ambulante traject het meest effectief is; op die manier verkrijgen wij meer informatie, bijvoorbeeld over het gedrag van de persoonlijke omgeving.

Hoe ziet het burn-out traject van ProMind eruit?

De behandeling bestaat uit een mentaal en lichamelijk gedeelte die tegelijkertijd starten. Het voordeel van het burn-out traject is dat de mentale en lichamelijke problematiek tegelijkertijd wordt aangepakt, waardoor de klachten sneller zullen afnemen.

De beginstappen van de behandeling zijn vooral gericht op het verminderen van stress en spanningsklachten door het aanleren van adequate copingmechanismen. In de behandeling wordt er gebruikt gemaakt van elementen uit cognitieve therapie en acceptance and commitment therapy (ACT) met als het doel het versterken van het zelfbeeld. De psychologische behandeling spitst zich verder toe op de onderliggende mechanismes (onrealistisch zelfbeeld), die de klachten en de gedragspatronen veroorzaken en in stand houden.

De cliënt leert zijn gedachten, gevoelens en gedrag in kaart te brengen met als doel het inzicht in eigen handelen te vergroten en gewoontepatronen te doorbreken. Perfectionisme en controlebehoeftigheid zijn voorbeelden van hardnekkige patronen die zorgen voor spanningsopbouw. De cliënt leert deze mechanismen te herkennen en eerder los te laten. Fysieke en mentale spanningen zullen hierdoor verdwijnen. De cliënt leert zichzelf waarderen, waardoor hij/zij betere keuzes weet te maken en het zelfbeeld versterkt.

Het lichamelijke gedeelte bestaat uit de Alexander Techniek. Deze techniek doorbreekt onbewust opgebouwde spanningspatronen. Wetenschappelijk onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat stressverschijnselen significant afnemen of zelfs helemaal verdwijnen wanneer de Alexander Techniek wordt toegepast. De cliënt leert onnodige spierspanningen te herkennen en los te laten. De therapie maakt je bewuster van je denken, je motoriek en je ademhaling. Het herstellen van de natuurlijke balans tussen hoofd en ruggengraat vormt hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Een belangrijk onderdeel van Alexander Techniek is het inbouwen van rustmomenten. Omdat Alexander Techniek van binnenuit werkt, hebben de vaardigheden die je leert niet alleen een positief effect op je lichaamshouding, maar ook op allerlei aanverwante zaken, zoals een betere nachtrust. Je bent uiteindelijk beter in balans, waardoor je in staat bent om optimaal gebruik te maken van je eigen kracht.

Goed om te weten:

De overheid heeft burn-out wettelijk erkend als beroepsziekte. Dit is zo ook vastgelegd in de Arbowet. Uw werkgever is daarmee verplicht u te faciliteren bij hulp die u nodig heeft om te herstellen en is verantwoordelijk voor de kosten van deze hulp.

Veel werkgevers en zelfs bedrijfsartsen zijn niet altijd op de hoogte van deze verandering in wetgeving en het feit dat de werkgever de kosten moet vergoeden. Wij ondersteunen u ook op dit vlak! Door hier samen met uw werkgever naar te kijken, helpen wij u met het verkrijgen van deze vergoeding.


Werkwijze voor werknemers

  • Het burn-out traject wordt afgestemd op de situatie van ondernemers of managers in kwestie.
  • Een spoedige terugkeer op de werkvloer staat centraal.
  • Wij passen daarom de behandeling toe die nodig is om hen binnen een paar weken grotendeels of volledig weer aan de slag te krijgen.


Voordelen

  • 97% is binnen 8 weken weer volledig aan het werk!
  • Het traject wordt afgestemd op de situatie van persoon in kwestie.
  • Terugval komt zelden voor!
  • Onze burn-out trajecten verzorgen we door heel Nederland, zelfs bij u thuis.
Contact

Telefoonnummer: 072 – 5124883
E-mail: info@promind.nl
LinkedIn: ProMind


Nieuws

Het laatste nieuws
NIEUWS

Copyright by Promind 2024. All rights reserved.

Designed by ASK-Solutions