INTERVISIEintervisie

Intervisie

Kan de kennisdeling en het geven van feedback binnen jullie team verbeterd worden? ProMind verzorgt oplossingsgerichte Intervisietrajecten binnen teams, zodat werknemers meer kunnen inzetten op gezamenlijke prestaties en optimale onderlinge communicatie.

Wat het oplevert? Een concrete verbeterslag, gebaseerd op professioneel gedrag tussen werknemers en een effectieve en efficiënte denkwijze binnen het team. ProMind ondersteunt bij het opzetten van geslaagde intervisies.

Wat is een intervisie?

Wanneer werknemers zelfreflectie toepassen, hun collega’s een spiegel voor houden en feedback op een opbouwende manier communiceren, is er sprake van intervisie tussen werknemers. Het doel hiervan is om werk gerelateerde problemen aan te pakken en effectief met veranderingen op de werkvloer om te gaan.

Een intervisie is eigenlijk een overleg tussen collega’s op basis waarvan zij elkaar helpen om goed te functioneren. Door hen onderling kennis en kunde uit te laten wisselen, krijgen zij een duidelijker beeld van het eigen gedrag en het effect hiervan op anderen.

Inhoud Intervisietraject

De begeleide intervisies van ProMind bestaan uit vijf bijeenkomsten van twee uur. Het doel van het Intervisietraject is het leren opzetten van nieuwe, zelfstandig functionerende, intervisiegroepen. Dit wordt bereikt door kennis uit te wisselen in een omgeving van wederzijds vertrouwen en veiligheid. De verschillende intervisiemethoden die tijdens training de revue passeren, zorgen ervoor dat uw team de capaciteiten ontwikkelt die nodig zijn om intervisies succesvol toe te passen.

De coach van ProMind denkt inhoudelijk niet met het team mee, maar ondersteunt juist bij de organisatie en structurering van de bijeenkomsten. Zo worden technieken geïntroduceerd, waarmee werknemers elkaar kunnen bijstaan in het vinden van geschikte oplossingen voor het hele team. De training is daarom ook uitermate geschikt voor bestaande intervisiegroepen.

Dankzij de aandacht voor de procesvorming binnen de groep, geeft ProMind heldere feedback over de manier waarop collega’s met elkaar communiceren en hoe dit kan worden geoptimaliseerd.

Contact

Telefoonnummer: 072 – 5124883
E-mail: info@promind.nl
LinkedIn: ProMind


Nieuws

Het laatste nieuws
NIEUWS

Copyright by Promind 2024. All rights reserved.

Designed by ASK-Solutions