Werkwijze voor ondernemers

Een spoedige terugkeer op de werkvloer staat centraal!

Onze expertise

Maatwerk en ondersteuning


Het Burn-out traject wordt afgestemd op de situatie van ondernemers of managers in kwestie; een spoedige terugkeer op de werkvloer staat centraal, zonder blijvende symptomen. Het doel is om de waargenomen en ware persoonlijkheid samen te brengen. Wij passen daarom de behandeling toe die nodig is om hen binnen een paar weken grotendeels of volledig weer aan de slag te krijgen.

Gemiddeld duurt het Burn-out traject zes tot acht weken. Behandeling vindt dit plaats bij de persoon in kwestie thuis, bij het bedrijf, of bij ons op kantoor. Om de balans tussen lichaam en geest te herstellen, worden naast de psychische klachten, ook de fysieke kanten van burn-out en stress aangepakt.

Vernieuwde bedrijfsvoering

Ondernemers en managers worden na de intake zo snel mogelijk weer naar hun werk gestuurd. Aanvullend worden zij ondersteund om een vertaalslag naar het bedrijf te maken, aangezien het persoonlijke gedrag doorgaans onbewust is geïntegreerd in de bedrijfsvoering.

Verbeterd leiderschap

ProMind ondersteunt hen bij de transities binnen het bedrijf en verbetering van leiderschap, in de vorm van advies of transitiemanagers die op locatie meelopen. Dit is zo nu en dan nodig om meer zaken uit handen te geven en verantwoordelijkheden bij collega’s neer te leggen. Vanuit dat doel kan ook een training worden verzorgd over hoe zij hun ideeën het beste met collega’s kunnen delen. Doordat na het Burn-out traject de zelf waargenomen en ware persoonlijkheid beter overeenkomen, ervaren ondernemers en managers dat zij meer overzicht hebben, beter kunnen delegeren en de energie terugvinden om te doen waar ze goed in zijn: zonder overbodige zorgen ondernemen.

Hoe ziet het burn-out traject eruit?

Het voordeel van het burn-out traject is dat de mentale en lichamelijke problematiek tegelijkertijd wordt aangepakt, waardoor de klachten sneller zullen afnemen. Het begin van de behandeling is vooral gericht op het verminderen van stress- en spanningsklachten door het aanleren van adequate copingmechanismen.

Het lichamelijke gedeelte bestaat uit de Alexander Techniek. Deze techniek doorbreekt onbewust opgebouwde spanningspatronen. Wetenschappelijk onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat stressverschijnselen significant afnemen of zelfs helemaal verdwijnen wanneer de Alexander Techniek wordt toegepast. De cliënt leert onnodige spierspanningen te herkennen en los te laten. De therapie maakt je bewuster van je denken, je motoriek en je ademhaling. Het herstellen van de natuurlijke balans tussen hoofd en ruggengraat vormt hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Een belangrijk onderdeel van Alexander Techniek is het inbouwen van rustmomenten. Omdat Alexander Techniek van binnenuit werkt, hebben de vaardigheden die je leert niet alleen een positief effect op je lichaamshouding, maar ook op allerlei aanverwante zaken, zoals een betere nachtrust. Je bent uiteindelijk beter in balans, waardoor je in staat bent om optimaal gebruik te maken van je eigen kracht.

In de behandeling wordt verder gebruikt gemaakt van elementen uit cognitieve therapie en acceptance and commitment therapy (ACT) met als het doel het versterken van het zelfbeeld. De psychologische behandeling spitst zich verder toe op de onderliggende mechanismes (onrealistisch zelfbeeld), die de klachten en de gedragspatronen veroorzaken en in stand houden.

De cliënt leert zijn gedachten, gevoelens en gedrag in kaart te brengen met als doel het inzicht in eigen handelen te vergroten en gewoontepatronen te doorbreken. Perfectionisme en controlebehoeftigheid zijn voorbeelden van hardnekkige patronen die zorgen voor spanningsopbouw. De cliënt leert deze mechanismen te herkennen en eerder los te laten. Fysieke en mentale spanningen zullen hierdoor verdwijnen. De cliënt leert zichzelf waarderen, waardoor hij/zij betere keuzes weet te maken en het zelfbeeld versterkt.

Werkwijze voor werknemers

Wij passen de behandeling toe die nodig is om werknemers binnen een paar weken grotendeels of volledig weer aan de slag te krijgen. Na constatering van de burn-out en de intake worden werknemers zo snel mogelijk weer naar hun werk gestuurd, omdat thuiszitten een spoedig herstel afremt.

Gemiddeld duurt het Burn-out traject zes tot acht weken.

 

Werkwijze voor werknemers

Bedrijfspsychologische zorg

Uitval is vervelend; voor uw werknemers en voor uw bedrijf. Wanneer werknemers niet meer aanwezig zijn, heeft dit immers een grote impact op hun collega’s en de productiviteit van de afdeling. U kunt dit voorkomen met Bedrijfspsychologische Zorg van ProMind.

Onze bedrijfspsychologen bieden de helpende hand op het gebied van preventie, interventie en re-integratie.

 

Bedrijfspsychologische zorg

Training & coaching

Bewegen, groeien en natuurlijk het beste uit uzelf, uw werknemers en uw organisatie halen: wie wil dat nu niet?

De trainers & coaches van ProMind helpen u hierbij! Zij kijken over uw schouder mee, treden op als sparringpartner, houden een spiegel voor en zetten zich in als klankbord.

 

Training & coaching

Contact

Telefoonnummer: 072 – 5124883
E-mail: info@promind.nl
LinkedIn: ProMind


Nieuws

Het laatste nieuws
NIEUWS

Copyright by Promind 2024. All rights reserved.

Designed by ASK-Solutions