Beste medicijn Burn-out: snel weer aan het werk.

10 februari 2015

Voorheen bestond de gebruikelijke aanpak bij Burn-out vooral uit rust, rust en nog eens rust. Vooral niet werken en af en toe lekker de buitenlucht in of inschrijven voor yoga- en meditatie lessen. Om vervolgens na een jaar te kijken of werken weer tot de mogelijkheden behoort. Onder andere uit onderzoek van TNO Arbeid blijkt dat mensen juist het meest geholpen zijn indien ze weer snel aan het werk gaan.

Roland Blonk, bijzonder hoogleraar Arbeidsparticipatie en psychische klachten aan de Universiteit van Utrecht en teamleider bij TNO Arbeid, ziet graag een aanpak gelijk aan die bij pleinvrees. Waarbij de straat weer op gaan de enige manier is om de vrees te overwinnen. Ook zegt hij: “Werk is een belangrijk medicijn voor mensen met psychische klachten. De klachten en de baan zijn als het ware twee kanten van dezelfde medaille.” Het feit dat iemand weer enigszins gelooft in het feit dat hij of zij wat kan betekenen op het werk is, de voorwaarde voor succes geeft Blonk aan. Als iemand er doodongelukkig en onzeker wordt van snel re-integreren is het nog te vroeg.

Ook geeft hij aan dat het tegenwoordig gebruikelijk is om binnen 3 maanden weer geheel of gedeeltelijk aan de slag te zijn. Dit met uitzondering van een specifieke groep, zoals mensen die lijden aan een zware depressie. Idealiter is er binnen het re-integratietraject veel aandacht voor persoonlijke begeleiding, zodat iemand snel weer op zijn of haar oude niveau is. Ook is het essentieel om de omstandigheden op het werk aan te passen, want deze factoren speelden een rol bij het ontstaan van de Burn-out. Denk hierbij aan toegenomen werkdruk, nieuwe taken, functie-eisen of ruzie met een leidinggevende.

Wat betreft stress en veranderingen op werkvloer ziet de toekomst er niet rooskleurig uit. Men verwacht dat er tot 2040 geen verbetering zal plaatsvinden op de werkvloer. Door de vergrijzing zijn er tot die tijd steeds minder werkenden die voor een grotere groep het werk uit moet uitvoeren. De werkdruk zal toenemen volgens onderzoek, dit staat uiteraard haaks op de ideale situatie om Burn-outs te voorkomen.

Eveneens gaat Blonk in op een oplossing. Hij geeft aan dat ‘job crafting’ een essentiële onderdeel zal worden. Bij job crafting wordt het takenpakket aangepast, waardoor de werknemer het werk aantrekkelijk en uitdagender vindt.

Als laatst meldt Blonk dat een Burn-out er veelal voor zorgt dat men op zoek gaat naar een nieuwe baan. Echter is het belangrijk om eerst weer volledig aan de slag te gaan bij de huidige werkgever. Om zodra men weer helemaal meedraait er alsnog gesolliciteerd kan worden.

Bron: NRC

Contact

Telefoonnummer: 072 – 5124883
E-mail: info@promind.nl
LinkedIn: ProMind


Nieuws

Het laatste nieuws
NIEUWS

Copyright by Promind 2024. All rights reserved.

Designed by ASK-Solutions