Het managementmodel door de shredder! Of: Waarom uw organisatie meer heeft aan vertrouwen, communicatie en samenwerking

22 april 2018
24_directie-klankbord_promind.jpg?fit=1200%2C640&ssl=1

Er wordt veel geschreven en nog veel meer bedacht over organisaties. Het ene managementmodel is nog niet hip-and-happening of het volgende staat al weer klaar om alle voorgaande naar de prullenbak te verwijzen. Elk van deze modellen pretendeert dé Haarlemmerolie voor de organisatie te zijn.

Zelfs de grote Henry Mintzberg, die in zijn eentje zo’n beetje de helft van alle modellen heeft verzonnen, gaf in 2005 in zijn boek ‘Managers, maar dan echte’ al min of meer toe dat modellen niet de kern van een organisatie kunnen zijn, maar dat mensen samen een organisatie vormen. Waarbij het belangrijk is dat er een of enkelen zijn die richting kunnen geven, leiden, maar vooral ook in staat zijn kennis en kunde te ontsluiten en een gevoel van veiligheid weten te creëren.

In onze filosofie ligt de kern ín de mensen die met elkaar, gezamenlijk, de organisatie vormen. Om die kern gezond te laten ademen en groeien is een voedingsbodem van drie substraten nodig: vertrouwen, communicatie en samenwerking.

Vertrouwen is nodig om mensen zich veilig te laten voelen. In een veilige omgeving zijn mensen niet bang om kennis te delen en, misschien nog wel belangrijker, ze zijn niet bang om fouten te maken.

Wanneer er vertrouwen is, kan een goede communicatie op gang komen. Mensen zoeken elkaar op, gaan zaken delen, proberen samen oplossingen te vinden. Door communicatie leren ze ook elkaars kennis te ontsluiten. Het verwondert ons telkens weer hoeveel kennis in organisaties aanwezig is die niet gebruikt wordt. Niet uit onwil, maar gewoon omdat deze niet bekend is.

Wanneer vertrouwen en communicatie vrijelijk aanwezig zijn in de organisatie, zie je de samenwerking vanzelf grote sprongen maken. Het werkplezier neemt toe, mensen krijgen lol in het delen van kennis en het samen ontdekken van nieuwe, effectievere manieren van werken. Ze worden dan echt onderdeel van de organisatie en er ontstaat een gevoel van samen. Een echte organisatie in de diepste betekenis van het woord!

Wij helpen u en uw mensen die frisse duik in de geest van de organisatie en elkaar te maken. Niet door een kunstje aan te leren of een model in het hoofd te stampen. Wij leren mensen elkaar te vertrouwen, met elkaar te communiceren en van daaruit samen te werken omdat ze dat willen. Niet omdat ze moeten!

ProMind leert organisaties de ruimte voor verandering en groei samen te creëren. Alleen zo worden mensen en organisaties beter dan ze al zijn. Meer weten? We komen graag langs voor een kop koffie!

 

 

Contact

Telefoonnummer: 072 – 5124883
E-mail: info@promind.nl
LinkedIn: ProMind


Nieuws

Het laatste nieuws
NIEUWS

Copyright by Promind 2024. All rights reserved.

Designed by ASK-Solutions